zondag 9 maart 2014

Oudere vaders, vaker kinderen met problemen

Hoe hoger de leeftijd van de vader bij de geboorte van zijn kind, hoe groter de kans op verschillende psychiatrische en leerproblemen. Dit stellen Brian D’Onofrio e.a. vast op basis van een Zweedse cohortstudie. De resultaten verschijnen in JAMA Psychiatry.
© Thinkstock© Thinkstock
De Zweedse bevolkingsregisters zijn een onuitputtelijke bron van informatie voor wetenschappers. Uit maar liefst tien registers haalden D’Onofrio en de zijnen dit keer informatie over alle kinderen die tussen 1973 en 2001 zijn geboren in Zweden. Daarbij richtten ze zich op de relatie tussen de leeftijd van de vader en psychiatrische aandoeningen zoals autisme, ADHD en verslaving en leerstoornissen bij zijn nakomelingen. Ze corrigeerden voor allerlei mogelijke verstorende factoren (zoals geboortejaar van het kind, opleiding en voorgeschiedenis van ouders en leeftijd van moeder) en gingen na of bepaalde verschillen ook bestonden tussen kinderen van dezelfde vader, die in dezelfde omgeving waren opgegroeid.
Voor alle uitkomsten gold dat ze vaker voorkwamen bij kinderen met vaders ouder dan 45 jaar dan bij de kinderen van vaders tussen de 20 en 24 jaar. Het feit dat dit verschil ook tussen broers en zussen van dezelfde vader gold, maakt het onwaarschijnlijk dat er onbekende genetische en omgevingsfactoren een rol spelen bij de al eerder opgemerkte associatie tussen de leeftijd van de vader en mentale problemen.
Eerder werd vastgesteld dat oudere vaders meer genetische mutaties aan hun kinderen doorgeven dan jongere.
Sophie Broersen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef hier uw reactie op dit blogbericht: