zondag 24 oktober 2010

Sandra Kooij geeft uitleg over ADHD op YouTube

Op YouTube is een serie video's te vinden van Sandra Kooij waarin zij uitleg geeft over ADHD bij volwassenen. Eén van deze video's "Wat gebeurt er in de hersenen bij ADHD?" is aan de rechter kant van dit blog te vinden.Ga naar de overige video's van Sandra Kooij ...

zaterdag 23 oktober 2010

Philip Shaw over wetenschappelijke inzichten t.a.v. ADHD.

Aan de rechterkant van dit blog vindt u een video waarin prof. Philip Shaw uitleg geeft over persistentie en remissie van ADHD op volwassen leeftijd. Deze video maakt deel uit van een uitgebreide serie waarin hij de huidige wetenschappelijke inzichten bespreekt t.a.v. ADHD.

zondag 10 oktober 2010

Automatisch belangrijke e-mails selecteren

Omdat ook psychiaters niet ontkomen aan een te grote e-mail informatiestroom, is de volgende nieuwe gmail "Priority" functionaliteit interessant:

zaterdag 9 oktober 2010

Het papieren recept verdwijnt op 1 januari 2012


Alle voorschrijvers van geneesmiddelen moeten vóór 1 januari 2012 gebruikmaken van een elektronisch voorschrijfsysteem. Dat heeft Gerrit van der Wal, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, bekendgemaakt tijdens een conferentie over Medicatieveiligheid en ICT.

beeld: ThinkstockHij noemde het zeer riskant geneesmiddelen voor te schrijven zonder hulp van een geautomatiseerd systeem dat direct de interacties met andere geneesmiddelen en mogelijke overgevoeligheidsreacties signaleert. Dat is 'onnodig gevaarlijk en niet langer verantwoord. Daarom gaat de inspectie vanaf 1 januari 2012 handhaven.’
De maatregel is een aanvulling op de handhaving van de conceptrichtlijn overdracht medicatiegegevens die begin  2011 van kracht wordt. Kern daarvan is dat een arts niet mag voorschrijven als hij niet beschikt over de gehele medicatiegeschiedenis van de patiënt. 

woensdag 6 oktober 2010

Professionalisering van Medisch Specialistische Rapportage
Nadat de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage (WMSR) in 2008 de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage afrondde, is het profesionaliseringsproces op dit gebied snel voortgeschreden. Inmiddels is in 2010 de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR) opgericht, waar (kandidaat)leden zich kunnen bijscholen en registreren tot rapporteur. Het lidmaatschap moet voor onderzochten, opdrachtgevers en de samenleving als geheel gaan dienen als de best mogelijke kwaliteitsgarantie.In dit proces gaat een toetsingscommissie een belangrijke rol spelen.

zaterdag 2 oktober 2010

Meerwaarde van internet bij suïcidaliteit

Op het Bussum symposium van 1 oktober 2010 werd de meerwaarde die gebruik van internet in de psychiatrie kan hebben vooral duidelijk tijdens de lezing van psychiater J.K. Mokkenstorm over bij suïcide preventie via internet. In Nederland hebben zijn inspanningen om dit te realiseren geleid tot de website www.113online.nl .


Mokkenstorm schetste het conflict tussen het belang van de anonimiteit van de suïcidale beller/chatter versus de behoefte van zorgverzekeraars aan persoonsgegevens om tot vergoeding van de geboden hulp over te kunnen gaan. Derhalve is dit bijzondere initiatief nog erg afhankelijk van overheidssubsidie en het werk van vrijwilligers. Mokkenstorm gaf de tip om de berichten op het forum van www.113online.nl te lezen, die een ander perspectief bieden op suïcidaliteit.