donderdag 21 juli 2011

ADHD medicatie in groepsverband


In maart 2010 is bij Programma ADHD bij volwassenen te Den Haag een groepsmedicatie spreekuur van start gegaan. Volwassenen met ADHD zonder comorbiditeit of met behandelde comorbiditeit die willen starten met methylfenidaat zijn de deelnemers.

zondag 17 juli 2011

"Psychiatric Tales": strips over psychiatrie van Darryl Cunningham

Psychiatric tales

Darryl Cunningham tekent bijzondere strips over psychiatrie en psychiatrische stoornissen, waarvoor hij inspiratie opdeed toen hij als dtudent een verpleegstage liep op psychiatrische afdelingen.
Zij strip Psychiatric Tales verschijnt regelmatig online. Klik door via het volgende overzicht:

             Antisocial Personality Disorder

                  Last Chapter


Link to Darryl Cunningham’s blog.

zaterdag 16 juli 2011

Meer gedwongen opnames door ambulantisering?

Association between provision of mental illness beds and rate of involuntary admissions in the NHS in England 1988-2008: ecological study -- Keown et al. 343 -- bmj.com

Om de kosten van de geestelijke gezondheidszorg te beheersen is het beleid van overheid en verzekeraars gericht om ambulantisering: het verminderen van klinische bedden voor psychiatrische opnames en in plaats daarvoor mmeer ambulante mogelijkheden voor behandeling en begeleiding creëren.
In de BMJ schrijft Keown recent een artikel dat dit beleid als averschts effect zou kunnen hebben dat het aantal gedwongen opnames recht evenredig stijgt met de afname van het aantal bedden.Beddenreductie kan meer vertraging opleveren bij geplande opnames, waardoor er alsnog een crissituatie kan ontstaan. Ook kunnen kortere opnames als gevolg hebben dat patienten vaker en sneller terugvallen. Een stigmatiserend effect zou kunnen zijn dat er in psychiatrische instellingen alleen nog maar de ernstigste gevallen zouden verblijven, wat het voor andere patienten minder aantrekkelijk zou maken om opgenomen te worden in de psychiatrie.

Het volledige artikel in pdf ...

zaterdag 9 juli 2011

Sus niet in slaap door die Benzo's!

Het jarenlang afgeven van herhaalrecepten voor benzodiazepines zonder aantoonbare actie om de patiënt er vanaf te krijgen, te wijzen op de risico’s ervan of aandacht te besteden aan de onderliggende problematiek, dan wel adequate psychologische hulp te overwegen, kan u een waarschuwing van het tuchtcollege opleveren. Lees meer ...

Aanrader:
website voor een pro-actievere attitude ter preventie en beëindiging van chronisch benzodiazepinegebruik