zondag 22 januari 2012

Werktijdenbesluit moet geen keurslijf zijn

Werktijdenbesluit moet geen keurslijf zijn: "Minder vlieguren doet kwaliteit van de opleiding geen goed

Met dank aan het werktijdenbesluit mogen aiossen in Nederland niet meer dan 48 uur per week werken. De opleiding van medisch specialisten heeft eronder te lijden."Samenvatting
- De werkweek van aiossen is beperkt tot 48 uur. Tevens zijn regels gesteld aan de invulling van roosters.
- Snijdende specialismen leggen het accent op handhaven van het aantal operaties. Daardoor is er minder tijd voor polikliniek en patiëntenbesprekingen.
- Het resultaat is minder ervaring in het herkennen en oplossen van complexe patiëntenproblemen.
- Onregelmatigheid in de roosters leidt tot meer overdrachten; informatieverlies is het gevolg.

Zie ook de video over dit onderwerp.

zaterdag 14 januari 2012

Eigen bijdrage voor ziektekosten van psychiatrische patiënten onrechtvaardig

Bekijk de reportage en de discussie over de eigen bijdrage voor ziektekosten van psychiatrische patiënten uit het programma "De Vijfde Dag". Dit onderwerp begint na 8:55 minuten.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.