zondag 26 september 2010

Update diagnostiek en behandeling van ASS bij volwassenen

Op veler verzoek plaats ik de presentatie "Update diagnostiek en behandeling van ASS bij volwassenen" die ik op 22 september gehouden heb in het nascholingsprogramma psychiatrie hier in mijn blog ter inzage/download

maandag 6 september 2010

Geen geneeskundige verklaringen over eigen patiënten afgeven!

In een geneeskundige verklaring geeft een arts schriftelijk, meestal op verzoek van een patiënt of zijn vertegenwoordiger, een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand. De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen geneeskundige verklaringen over eigen patiënten mag afgeven. Dit standpunt wordt gesteund door de tuchtrechter.

Lees meer hierover ...

donderdag 2 september 2010

Bestel langwerkend Ritalin bij de Regenboog Apotheek!

Iedere behandelaar van ADHD patiënten kent het volgende dilemma:

ADHD patiënten vergeten regelmatig om hun kortwerkende Ritalin 3 tot 5 keer per dag in te nemen en hebben daarom baat bij een langwerkend psychostimulantium. De langwerkende alternatieven, zoals Concerta, worden in veel gevallen echter niet geheel vergoed, waardoor ADHD patiënten dan genoodzaakt zijn om forse bedragen bij te betalen. Op de website www.adhd.nu kan bekeken worden om welke bedragen het gaat, afhankelijk van de gebruikte dagdosering en de betreffende zorgverzekeraar. Degenen die zich een aanvullende ziektekostenverzekeraar kunnen veroorloven die een ruimere vergoeding biedt voor de ADHD medicatie kunnen besluiten om zich "bij te verzekeren". Ze hoeven daarvoor niet tot januari te wachten; een aanvullende verzekering mag op ieder moment afgesloten te worden en hoeft niet bij de zorgverzekeraar afgenomen te worden die reeds de basisverzekering verzorgt.

Een nieuwe oplossing voor degenen die zich geen bijbetaling of aanvullende verzekering kunnen veroorloven is Methylfenidaat retard van de Regenboog Apotheek. Methylfenidaat retard Regenboog is een langwerkend medicijn, dat in tabletten van 10 mg en 15mg wordt geleverd. De werkende stof van Methylfenidaat retard Regenboog wordt vertraagd afgegeven, waardoor het medicijn hooguit drie keer per dag wordt ingenomen. De arts stelt vast welke dosis en tijdstip van inname het beste past bij de patiënt. Methylfenidaat retard Regenboog wordt volledig vergoed in het basispakket van iedere zorgverzekeraar.

Degenen die geïnteresseerd zijn in deze oplossing van het ADHD medicatie dilemma kunnen zich aanmelden op de website van de Regenboog Apotheek. Daarop is het nodige terug te vinden over ADHD medicatie.