donderdag 8 augustus 2013

Een obsessie als belangrijke missie: Oosterhoff's strijd tegen de nieuwe jeugdwet

Collega Menno Oosterhoff voert op twitter met een ongekende vasthoudendheid een strijd tegen de nieuwe jeugdwet, waarin de jeugd-GGZ wordt overgeheveld naar de gemeenten. Zelfreflecterend twittert hij dan ook over zijn obsessie:
Zijn strijd heeft via de petitie jeugd-GGZ al vele handtekeningen verzameld. Om hem te ondersteunen plaats ik hier zijn hele tweetstream:

Smalhout's ontnuchterende visie op de moderne ontwikkelingen in de gezondheidszorg

In deze video vertelt professor Smalhout wat er mis is met de moderne gezondheidszorg in Nederland. Doorspekt met zijn praktijkervaring maakt hij duidelijk dat hij weet waarover hij praat. Er is m.i. geen speld tussen te krijgen. Ik raad een ieder aan om deze video te bekijken. We moeten - ook in de psychiatrie - weer terug naar ons primaire proces en onze energie steken in datgene wat werkelijk voor de patiënt van belang is. De dokter moet daarbij terug 'in the lead'.