zaterdag 26 februari 2011

De Bussumse psychiater Hans Keilson (101) een van ’s werelds grootste schrijvers.

De Bussumse psychiater Hans Keilson (101) werd vorig jaar door The New York Times ineens uitgeroepen tot een van ’s werelds grootste schrijvers. Tot verrassing van velen maar ook tot zijn eigen grote verrassing.

De Amerikaanse literair recensent/schrijfster Francine Prose noemde Hans Keilson in The New York Times van 5 augustus 2010 een ‘genie’ en zijn boeken Komödie in Moll (vertaald als Komedie in mineur) en Der Tod des Widersachers (In de ban van de tegenstander) ‘meesterwerken’. Deze boeken waren al in 1947 en 1959 verschenen en nu opnieuw in de Verenigde Staten uitgegeven. En zo zag de man die zichzelf altijd in de eerste plaats als medicus was blijven zien zich als 100-plusser geëtiketteerd als groot schrijver.

Deze goudvondst in eigen land leidde tot veel aandacht van de Nederlandse media. Keilson kwam zelfs in De Wereld Draait Door en liet zich alle aandacht met humor en zelfspot welgevallen. Maar hij trok een grens toen presentator Matthijs van Nieuwkerk hem vroeg of hij deze late erkenning als ‘gerechtigheid’ beschouwde. ‘Gerechtigheid’ was een ongepaste term gezien de thematiek van zijn boeken, zo maakte hij duidelijk, en hij herinnerde eraan dat de nazi’s zijn ouders hadden vermoord. Even werd de diepe treurnis van deze overlevende van de Jodenvervolging invoelbaar.

Bekijk de uitzending:Lees meer over de levensloop van psychiater Keilson:

zondag 20 februari 2011

Documentaire over Dick Swaab, hersenonderzoeker

'Wij zijn ons brein' is een gevleugelde uitspraak van Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en tot 2006 directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. De hersenen bevatten onze persoonlijkheid en dat is de reden dat wat je ook doet emotioneel geladen is. Swaab ontneemt ons de illusie van een vrije keuze of wil: ons brein leidt ons, in plaats van wij het brein. Swaab ging van dierexperimenteel onderzoek over op het doen van onderzoek bij hersenen van overleden mensen. Hij zette daartoe in 1985 de Nederlandse Hersenbank op, destijds een unicum in de wereld. Het hersenonderzoek kreeg hierdoor een enorme impuls. De hersenbank verstrekt hersenmateriaal van meer dan 3000 obducties aan zo'n 500 onderzoeksgroepen over de hele wereld, met als resultaat honderden publicaties met nieuwe inzichten in neurologische en psychiatrische ziektebeelden.

Get Microsoft Silverlight Of bekijk de flash versie.

zondag 13 februari 2011

Toepassing van het RED-dieet bij ADHD bewezen

Lidy Pelsser zet al liefst 15 jaar alles op alles om aan te tonen dat het volgen van eens speciaal dieet en het mijden van bepaalde voedingsstoffen ADHD als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Deze week staat haar baanbrekende onderzoek in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Pelsser bewijst dat met behulp van een dieet en een goede begeleiding van ouders ADHD bij 78% van de kinderen kan verdwijnen.


sitestat

Lees het wetenschappelijke artikel uit de Lancet

Documentaire over Bipolaire Stoornis bij Jeanne

Filmmakers Walther Grotenhuis en Cinta Forger volgen Jeanne twee jaar lang en laten op indringende wijze zien hoe moeilijk het leven is van een patiënt met een manisch depressieve stoornis en zijn omgeving.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

donderdag 10 februari 2011

Medische vervolgopleidingen in de etalage

De website http://www.opleidingsetalage.nl/ is on-line. Deze website toont differentiatiestages voor aiossen in het laatste deel van hun opleiding tot medisch specialist. Naast stagespecifieke informatie zoals het aantal ingrepen en onderzoeken, de specifieke patiëntenpopulatie en de duur van de stage is er ook informatie over arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van de opleiding op te vinden. De website biedt de mogelijkheid stages met elkaar te vergelijken.De opleidingsetalage heeft drie doelen: aiossen beter toerusten voor de uitoefening van het vak, transparantie van de kwaliteit van de opleiding bieden en enige competitie tussen opleidingsafdelingen creëren. Door opleidingen te etaleren ontstaat transparantie over de kwaliteit die opleidingen te bieden hebben. Opleiders en opleidingsinstellingen kunnen zichtbaar maken wat zij belangrijk vinden en waar zij voor staan met de opleiding. Door aiossen keuzemogelijkheden te geven, kan er competitie tussen opleidingsafdelingen ontstaan.

Differentiatiestages zijn mogelijk voor aiossen in de laatste jaren van hun opleiding tot medisch specialist. Op deze website kunnen aiossen stages zoeken, vergelijken en contact opnemen met de betreffende opleider of opleidingsinstelling. Dit zorgt ervoor dat zij goed en gemotiveerd kunnen kiezen waar zij dit deel van de opleiding willen volgen.

Lees meer in medisch contact ...


woensdag 2 februari 2011

Aanbevolen boek: ADHD in Adults


Although the phenomenon of ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) is well described in children, it is now thought that in up to 60% of cases the symptoms persist into adulthood. This volume reviews our growing knowledge of adult ADHD and presents a transatlantic perspective on the identification, assessment and treatment of the disorder. The introductory section covers the history of ADHD, as well as the epidemiology, consequences, gender differences and legal aspects. Detailed descriptions of the clinical features of ADHD in adults are then given to enhance the reader's clinical recognition and assessment. Subsequent sections cover treatment strategies, emphasising pharmacological, psychological and social interventions. Written and edited by experts internationally renowned for their work in ADHD, this is an essential resource for all mental health workers who encounter adults presenting with neurodevelopmental disorders.Lees meer over dit boek op de website van Cambridge University Press ...