zaterdag 29 januari 2011

Het DBC-systeem vereist dat artsen diagnosegegevens leveren aan zorgverzekeraars en databanken. Al meer dan vijf jaar verzet psychiater Kaspar Mengelberg zich hiertegen. ‘De deur van de behandelkamer moet op slot blijven.’


Lees het hele artikel uit Medisch Contact (28-2-2011):

zaterdag 22 januari 2011

ADHD is zeker geen modegril

ADHD is een modediagnose die artsen veel te gemakkelijk stellen. Regelmatig verschijnen er berichten met die strekking in de media. Ze leiden tot onzekerheid bij patiënten, en tot het onterecht stopzetten van de medicatie, met disfunctioneren tot gevolg. Tijd voor nuancering.donderdag 20 januari 2011

dinsdag 11 januari 2011

Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent

Het omstreden onderzoek van Wakefield uit 1998 over het verband tussen vaccinaties en autisme was al in diskrediet geraakt wegens foutieve conclusies. Het wetenschappelijk tijdschrift dat het resultaat destijds publiceerde heeft het artikel in 2004 ingetrokken en de wetenschapper kreeg wegens de fouten een tuchtmaatregel opgelegd. Maar nu pas blijkt dat hij ook bewust gefraudeerd heeft.
De spraakmakende en zeer omstreden studie uit 1998 legde een verband tussen de vaccinatie van kinderen tegen mazelen, bof en rode hond en het ontwikkelen van autisme. Wetenschappers haalden de resultaten onderuit maar de alarmerende conclusie was voor veel ouders reden vaccinatie te weigeren. Dat leidde onder meer in Engeland tot gevaarlijke situaties voor de volksgezondheid.
In 2004 trok The Lancet, het wetenschappelijk tijdschrift dat de resultaten van de studie publiceerde, in. De conclusies bleken niet te deugen. Duidelijk werd ook dat de leider van het onderzoek, dr Andrew Wakefield, verzwegen had dat het onderzoek was betaald door de Legal Aid Board, een organisatie die zich specialiseerde in het indienen van schadeclaims als gevolg van medische fouten. Wakefield zlef bleef echter achter de resultaten staan.
Nu is door onderzoek van een Britse journalist duidelijk geworden dat Wakefield heeft geknoeid met de onderzoeksgegevens. 
Wakefield claimde dat bij acht van de twaalf onderzochte kinderen aanwijzingen voor autisme ontdekt werden kort na de vaccinatie. Naar nu blijkt waren in vijf gevallen die aanwijzingen al bekend voordat de vaccinatie plaatsvond. Wakefield heeft dat doelbewust verzwegen. bron: British Medical Journal: Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent

zondag 9 januari 2011

Geef als behandelend arts geen geneeskundige verklaringen af ten behoeve van eigen patiënten

Alweer die schriftelijke verklaring: "geef als behandelend arts geen geneeskundige verklaringen af ten behoeve van eigen patiënten"

Hoe goed bedoeld het ook is, geef als behandelend arts geen geneeskundige verklaringen af ten behoeve van eigen patiënten. Met het opstellen van verklaringen die een waardeoordeel bevatten, zult u ongetwijfeld het welzijn van uw patiënt – en in onderstaande casus van het kind – voor ogen hebben. Maar u gaat gewoon buiten uw boekje en bij de tuchtrechter voor de bijl.
De waarnemend huisarts in deze zaak kreeg uiteindelijk een als zakelijke terechtwijzing bedoelde waarschuwing. Zij had de zijde gekozen van de moeder, die meende dat het contact met de vader – haar ex-partner – kwalijke invloed op haar kind had. De verklaring van de huisarts werd, zoals te verwachten viel, ingebracht bij de rechtbank in de juridische procedure over de omgangsregeling. De KNMG-richtlijn uit januari 2010 over het omgaan met medische gegevens laat alleen – mits de patiënt daarmee instemt – het melden van een diagnose toe, niet van een prognose. Daarvoor moet u de patiënt naar een onafhankelijk arts sturen. Dat was ook voor 2010 al staand beleid.
Het volledige artikel uit Medisch Contact over de uitspraak van het tuchtcollege in deze zaak:

zaterdag 8 januari 2011

Tomtom voor het menselijk lichaam

Google heeft een soort ‘street view’ van het menselijk lichaam ontwikkeld: de Google Body Browser.
De nieuwe webapplicatie biedt een driedimensionale plattegrond van de menselijke anatomie en maakt het mogelijk om het lichaam laag voor laag af te pellen. Onderweg doorkruist de browser alle organen, botten, bloedvaten en zenuwen. Een klik op een onderdeel doet de naam van de anatomische structuur verschijnen. De browser beschikt over een zoomfunctie en uiteraard ontbreekt ook de zoekfunctie niet.
De Google Body Browser is beschikbaar in Google Labs. Er is wel een speciale webbrowser voor nodig. Belangstellenden kunnen alvast een demonstratiefilmpje zien op Youtube.