woensdag 25 augustus 2010

Rijgeschiktheid bij autisme: het CBR zoekt deskundige keurende psychiatersDe Minister van Verkeer en Waterstaat heeft recent het advies van de betreffende commissie van de Gezondheidsraad (GR) gepubliceerd in de Staatscourant (zie paragraaf  8.11) m.b.t. de beoordeling van de rijgeschiktheid van personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

In onderstaande bijlage worden tevens de aandachtspunten beschreven die door de adviserende commissie zijn opgesteld voor de ASS keuring.Voor ADHD patiënten zijn dergelijke eisen voor rijgeschiktheid al een aantal jaren van kracht. Dit houdt in dat zij door het CBR actief onderworpen worden aan een medische keuring door een psychiater met specifieke ADHD deskundigheid. Voor ASS patiënten lijkt nu een vergelijkbare situatie te ontstaan. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de ADHD keurende psychiaters ook specifieke deskundigheid hebben t.a.v. ASS. Het CBR is dan ook op zoek naar psychiaters die hieraan kunnen en willen voldoen.

Onlangs verscheen in het Tijdschrift voor psychiatrie nog een overzichtartikel over rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen.

1 opmerking:

Geef hier uw reactie op dit blogbericht: