zaterdag 26 juni 2010

Autisme diagnostiek wordt eenvoudiger in de DSM-V

In de DSM-IV wordt er bij volwassenen diagnostisch gekozen voor de autistische stoornis (299.00), stoornis van Asperger (299.80) of de pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (c.q. PDD-NOS; 299.80). Deze indeling is onderwerp van veel discussie geweest en zal in de DSM-V verlaten gaan worden.

Gebleken is dat de keuze uit de classificaties vaak bepaald werden door de mate van ernst, verbaal niveau of intelligentie in plaats van de eigenlijke diagnostische kenmerken;

Een eenduidige categorie “autismespectrumstoornis” lijkt de huidige stand van kennis van de pathologie en de klinische presentatie het best weer te geven, waarbij de ernst van de autistische kenmerken en (verbale) begaafdheid nader worden aangeduid en aanwezige gerelateerde genetische en neurologische aandoeningen worden benoemd. De belangrijkste verandering ten aanzien van de DSM-IV is dat de domeinen “sociale interacties” en “communicatie” samengevoegd zullen worden (“Social/communication deficits”).

Criteria die thans voorgesteld worden voor de DSM-V

Criteria 1, 2, and 3 must be met:
1. Clinically significant, persistent deficits in social communication and interactions, as manifest by all of the following:
a. Marked deficits in nonverbal and verbal communication used for social interaction:
b. Lack of social reciprocity;
c. Failure to develop and maintain peer relationships appropriate to developmental level
2. Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, and activities, as manifested by at least TWO of the following:
a. Stereotyped motor or verbal behaviors, or unusual sensory behaviors
b. Excessive adherence to routines and ritualized patterns of behavior
c. Restricted, fixated interests
3. Symptoms must be present in early childhood (but may not become fully manifest until social demands exceed limited capacities)

Lees meer ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef hier uw reactie op dit blogbericht: