maandag 6 september 2010

Geen geneeskundige verklaringen over eigen patiënten afgeven!

In een geneeskundige verklaring geeft een arts schriftelijk, meestal op verzoek van een patiënt of zijn vertegenwoordiger, een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand. De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen geneeskundige verklaringen over eigen patiënten mag afgeven. Dit standpunt wordt gesteund door de tuchtrechter.

Lees meer hierover ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef hier uw reactie op dit blogbericht: