zondag 5 december 2010

Familie wilsonbekwame niet almachtig

Familie wilsonbekwame niet almachtig: "De familie van een wilsonbekwame jongeman met schizofrenie wijst medicatie voor hem af, waarna hij onder invloed van de ‘tweedekeusmedicatie’ uit het raam springt – zonder fatale gevolgen. De patiënt, maar eigenlijk zijn familie, klaagt de psychiater aan. Dat heeft echter niet het beoogde effect. Integendeel.

In een ‘ten overvloede’ merkt het tuchtcollege nadrukkelijk op dat een hulpverlener voorbij moet gaan aan de (niet-)behandelwensen van de wettelijk vertegenwoordiger als deze indruisen tegen de belangen van een patiënt. Subtiel zegt het college dat de psychiater direct al het eerstekeusmedicijn had mogen voorschrijven, ongeacht het protest van de familie.

Als ‘goed hulpverlener’ bent u verplicht te handelen volgens de professionele standaard en dus – ook bij wilsonbekwame patiënten – die behandeling in te zetten die in het belang is van de patiënt. Al moet u daarbij natuurlijk niet over één nacht ijs gaan. Professioneel handelen heet dat, maar nu met een terecht juridisch steuntje in de rug."

Lees de uitspraak van het tuchtcollege in medisch contact ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef hier uw reactie op dit blogbericht: